نویسنده: admin

Yenalco سیستم های هوشمند  / نوشته های ارسال شده توسطadmin

کلیدپریزهای لمسی هوشمند

            کلیدهای دیواری لمسی:   این کلیدها می توانند جایگزینی مناسب برای کلیدهای متداول موجود در بازار باشند. از مزیت های آن، می توان به موارد زیر اشاره کرد: زیبایی، راحتی و متفاوت بودن استفاده بسیار آسان و راحت LED آبی رنگ در هنگام تاریکی فضا؛ جهت دیدن کلید تجمع چند کلید در یک کلید لمسی امکان کنترل از طریق ریموت  ...

فاکتورهای مهم قفل هوشمند الکترونیکی

قفل هوشمند الکترونیکی   قفل هوشمند الکترونیکی ینالکو ( yenalco ) یکی از نمونه های بارز پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر است.این قفل ها تجربه جدید در ارایه امنیت و آرامش و حفاظت از منزل ،محل کار و ...